China Info logo

De smaak van Chinezen: pleasing

cartoon 'pleasing'

Uit het boek: 'leer mij ze kennen, de Chinezen':

[...] Mensen met verschillende culturele achtergronden die met elkaar communiceren hebben over het algemeen dezelfde doelstelling: informatie overbrengen op een manier waarbij de ander een positief beeld van je heeft. De verschillen tussen Chinezen en Westerlingen wat het communiceren met elkaar betreft zijn zo groot dat daar misverstanden ontstaan. [...]

[...] Door vaag te zijn voorkomt hij dat de ander gezichtsverlies lijdt. Wil een Chinees aan iemand een gunst vragen, heeft hij klachten over iets, moet hij kritiek geven dan zal hij dat op een indirekte manier doen. Dit zal vaker voorkomen als het onderwerp van gesprek gevoelig ligt. Voor Chinezen ligt die gevoeligheid al gauw aan de oppervlakte. De spreker wil voorkomen dat de ander onder te grote druk gezet wordt. [...]

[...] De indirecte benadering van Chinezen wordt in de Westerse samenleving vaak gezien als een 'negatieve' strategie. Wij zijn geneigd daarop te reageren met 'joh, zeg eens waar het op staat'. [...]

[...] Ze zijn wel gevoelig voor hints die in de vorm van parabels gegeven worden. Daar kunt u natuurlijk ook veel in kwijt. Een Westerse onderhandelaar die wist dat je Chinezen niet rechtstreeks kunt zeggen hoe je over een bepaalde zaken denkt vertelde: '[...] altijd als we een bepaald punt in de onderhandelingen bereikt hadden, gingen we weer met elkaar eten. Dat betekent om de haverklap een borreltje en dan weer een toespraak. Ik heb ze toen een paar klompen gegeven. Als je vroeger in Nederland nieuwe klompen kocht dan zaten die met een touwtje aan elkaar vast. Ik maakte de opmerking dat we tot nu toe deze klompen aan elkaar gehouden hebben. We hebben zaken gedaan met het draadje er nog tussen, we konden schuifelen. Nu gaan we het doorknippen en wordt het tijd dat we grotere stappen nemen. In die ene klomp staan jullie, in die andere wij, we moeten leren grotere passen te maken. Dat vonden ze schitterend, ze zijn gek op dat soort humor. [...]

[...] U zult ervaren dat wanneer Chinezen u om een gunst willen vragen, ze daarvoor een lange inleiding nodig hebben. Verzoeken worden in een bepaalde kontekst geplaatst. Het vaag blijven, geen duidelijke taal gebruiken, veel woorden nodig hebben, veroorzaakt bij velen van ons het gevoel 'ze houden me aan het lijntje'. Onze communicatie is gericht op directheid en efficiency. De spreker komt zo snel mogelijk tot het punt dat hij naar voren wil brengen en brengt dat kort en bondig. [...]

[...] Om te voorkomen dat lager personeel u wil 'pleasen', is het verstandig om de doelstelling van uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Probeer uw vraag in een context te plaatsen zodat u aan de duidelijkheid van de vraagstelling niets te wensen over laat; stel uw vraag zo dat ze er op moeten anticiperen. [...]

[...] Als de Chinees u eenmaal vertrouwt, als de openheid gegroeid is dan kunt u uitleggen dat menselijke gevoeligheden belangrijk zijn, dat we daar zeker rekening mee moeten houden maar dat er toch minimaal een evenwicht moet zijn tussen de doelstelling van het bedrijf: product, kwaliteit, geld en de menselijke gevoeligheden. Dat soort leiding geven zult u ze moeten leren. U zult ze moeten leren denken in termen van kwaliteit, geld en productiviteit en minder in menselijk opzicht. De manier waarop u dat doet, zonder de Chinees voor het hoofd te stoten, daar gaat het om. [...]

cartoon 'goed handen schudden'

Ga terug naar de smaak van Chinezen algemeen

Je stil houden
bij Chinezen
Je groter maken
bij Chinezen
Vechten
bij Chinezen
Vluchten
bij Chinezen
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep
bij Chinezen
Afstand houden
bij Chinezen
Pleasing
bij Chinezen
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'