China Info logo

De smaak van Chinezen: je groter maken

cartoon 'je groter maken'

Uit het boek: 'leer mij ze kennen, de Chinezen':

[...] Zeker in een hierarchische samenleving als China, is het je figuurlijk groter maken aan de orde van de dag. Op die manier dwingen ze meer respect af. De interactie in China is gebaseerd op basis van ongelijkheid. [...]


cartoon 'baas met onderdanen'

[...] De manier om je groter te maken in China is het hebben van een hoge positie in een bedrijf, de overheid, of een departement. Voor Chinezen is het 'zich groter maken' iets waar ze van kinds af aan mee bezig zijn. Het geeft hen aanzien en macht. Hun leven bestaat uit werken voor het verkrijgen van een hoge positie in de samenleving. Ze vragen zich in veel mindere mate af of ze de capaciteiten wel hebben. [...]

[...] In het Westen kennen we de uitdrukking: 'de eerste klap is een daalder waard'. Wij willen in de eerste tien seconden indruk maken; voor Chinezen geldt dat niet. Voor hen is de uitdrukking: 'wie het laatst lacht, lacht het best' meer van toepassing. [...]

[...] Als u dit niet weet dan kan dit soort gedrag op u overkomen als een gebrek aan zelfvertrouwen en gaat u twijfelen aan zijn capaciteiten. Onze filosofie is dat we een reeel beeld, of soms iets mooier, van onszelf schetsen waardoor de ander in ons gelooft. Een Chinees die voor een Westers bedrijf in China werkte zei: 'Een Westerling vertelt hoe goed hij is en een Chinees over zijn problemen, zijn tekortkomingen, hoe het beter kan. Het gaat hierbij om een fundamenteel andere houding. Voor Chinezen is tevredenheid met jezelf het grootste gevaar dat er bestaat'.

[...] Een Chinees zal niet duidelijk maken wie of wat hij is tot hij vindt dat hij u kan vertrouwen. Voor ons is dat vervelend, want wij willen weten met wie we te doen hebben. In het Westen komt zošn strategie negatief over. In China is het een deugd. [...]

[...] Het figuurlijk zich 'groter maken' is voor Chinezen min of meer een levenshouding, iets waar ze continu mee bezig zijn. Het lijkt me verstandig om van alle gelegenheden gebruik te maken om hem 'face' te geven, want daardoor wordt hij groter. Een manager: 'Verwar 'face geven' echter niet met de stelling dat u niet hard zou mogen zijn, niet duidelijk zou kunnen zijn. Wanneer u duidelijk aangeeft waar uw grenzen liggen op een manier die bij hen respect afdwingt, dan zal het respect voor u toenemen naarmate u langer en duidelijker vasthoudt aan uw uitgangspunten. [...]'

Ga verder naar 'vechten bij Chinezen'

Je stil houden
bij Chinezen
Je groter maken
bij Chinezen
Vechten
bij Chinezen
Vluchten
bij Chinezen
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep
bij Chinezen
Afstand houden
bij Chinezen
Pleasing
bij Chinezen
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'