China Info logo

De smaak van Chinezen: vluchten


Uit het boek: 'leer mij ze kennen, de Chinezen':

[...] Wanneer een Chinees een taak krijgt opgelegd dan voert hij die uit. Voorwaarde is dat u de taak goed uitlegt en de Chinees ervan overtuigd is dat het zijn taak is. Als de verhoudingen in orde zijn gaan ze ervoor, ze vragen zich niet af of ze het leuk vinden of niet, ze doen het gewoon. Hij vlucht niet voor zijn taak en doet op zijn manier wat van hem gevraagd wordt. [...]

Ga verder naar 'terug naar de groep bij Chinezen'

Je stil houden
bij Chinezen
Je groter maken
bij Chinezen
Vechten
bij Chinezen
Vluchten
bij Chinezen
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep
bij Chinezen
Afstand houden
bij Chinezen
Pleasing
bij Chinezen
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'