China Info logo

De smaak van Chinezen: afstand houden


Uit het boek: 'leer mij ze kennen, de Chinezen':

[...] U kunt het 'afstand houden' ook zien in het gebruik van de namen. In China wordt de familienaam eerst genoemd en dan de voornaam. Chinezen spreken elkaar aan met de achternaam. De voornaam is te familiair. De voornaam is alleen voor de familie. Chinezen die nu voor Westerse bedrijven werken nemen dan vaak een Engelse voornaam aan, zodat de Westerling hem kan uitspreken. Met die voornaam spreekt men elkaar aan. Dat betekent echter niet dat de afstand hierdoor kleiner is geworden. Bij gebruik van een andere taal creŽert de taal de afstand. [...]

[...] 'Afstand houden' betekent controle houden over je territorium. Alles wat niet in het territorium thuishoort verwijderen. Het heeft te maken met perfectionisme. En dat is een eigenschap waarvan men denkt dat Chinezen er geen kaas van gegeten hebben. Dat perfectionisme ziet u bij Chinezen echter alleen in hun eigen directe omgeving. Thuis wordt alles keurig opgeruimd en schoongehouden. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Het is duidelijk te zien in de Chinese schilderkunst, in de kalligrafie en zeker in hun studie. Ze willen het naadje van de kous weten. Als Chinezen het in hun hoofd hebben om ergens in uit te blinken, als ze een bepaald doel willen bereiken dan hebben ze er alles voor over. Dan komt hun traditioneel gevoel van controle over zichzelf naar boven en gaan ze er voor. Hij bezit de zelfcontrole om zich alles te ontzeggen om zijn doel te bereiken. Voor alles wat buiten zijn doelstelling ligt, draagt hij geen zorg. [...]

[...] Omdat ze het geheel niet overzien zult u ze stap voor stap moeten begeleiden. Alleen praten en uitleggen heeft weinig effect. Ook al hebt u een opdracht nog zo goed uitgelegd, blijf het volgen en controleren, want voorlopig missen ze het overzicht. U bent geneigd de Chinees de vertellen wat hij moet doen en verwacht dat hij het ook zo zal doen. Maar ze hebben veel meer ondersteuning nodig dan wij denken. Dat zeggen ze zelf ook: 'de Westerling legt het wel uit, maar zijn uitleg is voor ons niet voldoende'. U zult ze bij de hand moeten nemen. Laat ze eerst het grote geheel zien. Geef ze kleine deeltaken, controleer die en ga dan over tot de volgende stap. Dit vraagt geduld, maar doet u dat niet dan gaat u voorbij aan het feit dat dat de enige manier van werken is waar ze echt van leren. En dat moet toch uw bedoeling zijn. Een keer iets vertellen, uitleggen en ze dan aan hun lot overlaten kan tot gevolg hebben dat u ook problemen zult krijgen met de kwaliteit van het werk. Zolang u de schuld van het falen of mislukken alleen bij de Chinezen legt zal succes lang op zich laten wachten. [...]

Ga verder naar 'pleasing bij Chinezen'

Je stil houden
bij Chinezen
Je groter maken
bij Chinezen
Vechten
bij Chinezen
Vluchten
bij Chinezen
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep
bij Chinezen
Afstand houden
bij Chinezen
Pleasing
bij Chinezen
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'