China Info logo

De smaak van Chinezen, hun menukeuze

Met het menu als kapstok wil ik met u naar de Chinezen op het vaste land van China kijken. Ik wil laten zien waarom Chinezen andere keuzes uit het menu maken dan de Westerling en waarom de Westerling moeite heeft met die keuzes.

In het menu ligt de kracht van mijn verhaal. Het is zo sterk omdat u ermee naar cultuurverschillen kunt kijken over de hele wereld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u in de andere cultuur zult moeten duiken.

Ik wil niet generaliseren en zeggen dat wat u verder kunt lezen voor iedere Chinees geldt. Er zijn grote verschillen tussen de Chinezen in Beijing en Shanghai, tussen Chinezen in het Westen van China en in het Oosten, tussen Chinezen die op het platteland wonen en die uit de steden, tussen Chinezen die wel of niet gestudeerd. Ik heb het over 'de smaak van Chinezen' als een basis die helpt om de verschillen tussen culturen te kunnen begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat onder de verschillen in gedrag tussen Chinezen een basis ligt die voor iedere Chinees op het vaste land van China geldt.

Hieronder vindt u nogmaals het menu. U bent een klik verwijderd van de menukeuze van de Chinezen.

De menukeuze van Chinezen

Je stil houden
bij Chinezen
Je groter maken
bij Chinezen
Vechten
bij Chinezen
Vluchten
bij Chinezen
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep
bij Chinezen
Afstand houden
bij Chinezen
Pleasing
bij Chinezen
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'afstand houden' cartoon 'pleasing'