China Info logo

Menu: je groter maken

cartoon 'je groter maken'

Sommigen van ons hebben de neiging om zich in onzekere situaties groter te maken. Als ze niet weten waar ze aan toe zijn, als ze zich moeten meten met een ander, als ze een groep mensen moeten toespreken of leiding moeten geven strekken velen de rug, het hoofd gaat wat achterover, de borstkas wordt uitgezet, de stem wordt dieper. Op die manier proberen ze de situatie te beheersen en vullen we de ruimte om oneetbaar en onkwetsbaar te lijken. Later, als de situatie gemoedelijker wordt, de dreiging verdwenen is, keren we weer tot hun oude volume terug.

Het letterlijk groter maken vinden we bij veel dieren. Het opzetten van de haren bij katten, het opzetten van zijn rug, het dik worden van zijn staart zijn bedoeld om te intimideren. Het zijn reacties die het de ander moeilijker maken het dier op te eten. Het is een verdediging die het effect moet hebben van: pas op, zo'n gemakkelijke kluif ben ik niet. Als de situatie weer wat vriendelijker,of in elk geval beheersbaar lijkt en het gevaar geweken is, dan is de neiging om zo groot en massief mogelijk te lijken bij hen weer verdwenen.

Mensen kunnen het 'je groter maken' ook symbolisch beleven. We zien dan af van de rechtstreekse uiting en zoeken het 'je groter maken' meer in de figuurlijke zin van het woord. We dragen uniformen met schouderstukken en harde petten, we rijden in een grote auto, we vullen de ruimte optisch met gefonkel van juwelen. We laten er geen twijfel over bestaan dat we er zijn. We kunnen het nog symbolischer maken door zoveel mogelijk mensen onder ons te hebben en aan ons te laten rapporteren.

Ga verder naar 'vechten'

Je stil houden Je groter maken Vechten Vluchten
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep Afstand houden Pleasing
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'