China Info logo

Menu: afstand houden

cartoon 'afstand houden'

Mensen laten onbekenden niet graag dichtbij komen, we houden elkaar liefst op een armlengte afstand. We zijn er alert op dat we niet worden aangeraakt. Staat u in een overvolle lift dan ziet u dat niemand de ander recht in de ogen kijkt. U voelt zich opgelaten als iemand dat juist wel doet; we voorkomen zo veel mogelijk fysiek contact. Pas na het openen van de deuren kunt u vrijuit zeggen: 'ha, meneer Jansen, hoe gaat het met u!'. De standaard minimum afstand tussen twee mensen, rond negentig centimeter, is dan weer hersteld. Wanneer u in een vol vliegtuig zit en u krijgt naast u een grote, gezette man, dan raken de ellebogen elkaar soms, zelfs de bovenarm en de schouders. Wij voelen ons daar niet lekker bij, maar ervaren dat het niet anders kan. In die situaties kunnen we geen afstand houden. Raakt de ander echter de knie, dan kunnen we die terugtrekken en we doen dat dan ook onmiddellijk. In die situatie elkaar van schouder tot elleboog aanraken is acceptabel.

Ook in de dierenwereld wordt er afstand gehouden. Bij dieren is het hun territorium, waarin geen andere dieren geduld worden. Zeemeeuwen die ergens op een rotskust broeden, nemen een afstand van ongeveer vijftig centimeter. Probeert een andere meeuw binnen die afstand te broeden dan wordt het een gevecht van leven en dood. Is de afstand groter, dan is er geen enkel bezwaar, dan is er onverschilligheid .

In Midden Rusland, in Moskou, merkt men soms pijnlijk, soms met plezier, de geringe afstand die de meeste Russen tot elkaar en tot vreemden houden. Iedereen raakt elkaar aan, in de metro voelen ze aan de stof van uw jasje, in de kou staat men dicht op elkaar, soldaten lopen hand in hand, contact is snel gelegd. Dit in tegenstelling tot Japan. Daar is een instinctieve orde, een fijn regelen van de afstand op honderden manieren zichtbaar. In gebaren, in de grammatica, in het routineus afwerken van voor ons niet gemakkelijke ontmoetingsrituelen.

Perfectionisme correleert niet alleen met 'afstand houden' maar is er identiek aan. Perfectionisme betekent een klein gebied rondom u inspecteren, bekijken wat er wel en niet in thuis hoort. Het heeft te maken met netheid, de omgeving rondom u schoon houden, alles op een rijtje zetten, systematisch zijn, kritisch zijn. Deze eisen stelt een perfectionist niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen. Dit is alleen te verwezenlijken op een klein gebied. De een neigt daar sterker toe dan de ander.

Als we nu de Russen en de Japanners vergelijken dan zouden de Russen weinig perfectionistisch moeten zijn. Dat is ook het geval. Vaak zijn dingen slecht geregeld. Er is weinig aandacht voor netheid, er is een verbazende tolerantie voor overvolle flats en toiletten zijn zelden schoon. De Japanners echter, met hun groot gevoel voor afstand, zijn graag precies, perfectionistisch, zich schamend voor eventuele defecten aan autošs en computers. Ze zijn geneigd om jarenlang aan een gedicht van een paar regels te werken.

Ga verder naar 'pleasing'

Je stil houden Je groter maken Vechten Vluchten
cartoon 'je stil houden' cartoon 'je groter maken' cartoon 'vechten' cartoon 'vluchten'
Terug naar de groep Afstand houden Pleasing
cartoon 'terug naar de groep' cartoon 'pleasing'