China Info logo

Chinadagen

Verschillen in denken, voelen en handelen tussen Chinezen en Westerlingen zijn er de oorzaak van dat Westerse bedrijven in China vaak in de problemen komen. In China wordt u geconfronteerd met problemen die de Chinezen zelf niet als probleem ervaren. Problemen die de werkrelatie niet bevorderen en die u kunt voorkomen als u zich hierop degelijk voorbereidt.

Waarneembare cultuurverschillen zijn niet zo moeilijk vast te stellen. De problemen ontstaan door de niet-waarneembare verschillen. Wilt u een succes van uw werk met Chinezen maken dan zult u zich bewust moeten zijn van uw eigen denken, voelen en handelen en van dat van de Chinezen. U zult door uw eigen bril en door die van de Chinezen moeten leren kijken.

China Info is gespecialiseerd in de verschillen in denken, voelen en handelen tussen Chinezen en westerlingen.

Willen mensen met verschillende culturele achtergronden effectief met elkaar omgaan dan is daar een model voor nodig. Een model waar iedereen zich in herkend, dat gebaseerd is op de reactie mogelijkheden die mensen in zich hebben om om te gaan met gevoelens van angst en onzekerheid.

Als u zich degelijk wilt voorbereiden dan heeft u iemand nodig die op de hoogte is van de problemen waarmee Westerlingen in China geconfronteerd worden; iemand die zich jaren heeft verdiept in de sociaal-psychologische aspecten van de Chinese samenleving; iemand die ervan overtuigd is dat regeltjes niet meer werken wanneer er problemen zijn.

Om onnodige problemen te voorkomen organiseert China Info Chinadagen.

Doelgroep:

Chinadagen zijn bedoeld voor westerlingen die

Hollanddagen

Voor bedrijven en instellingen die Chinezen voor een kortere of langere periode naar Nederland halen organiseert China Info Hollanddagen, waarin de Chinezen vertrouwd worden gemaakt met de Nederlandse cultuur, het Nederlandse denken, voelen en handelen. Dit gebeurt aan de hand van hetzelfde model waarmee China Info Chinadagen voor westerlingen organiseert.

Willen beide partijen met succes samenwerken dan zullen ook de Chinezen op de hoogte moeten zijn van onze manier van denken, voelen en handelen. Op die manier kunnen we bruggen bouwen.

Wanneer beide partijen zich bewust zijn van elkaars cultuurpatronen, weten waardoor de irritatie ontstaat, dan is praten erover mogelijk en staat de wereld voor hen open. Vanzelfsprekend worden de Hollanddagen in de Engelse taal aangeboden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op met yvonne@chinainfo.nl

China Info
Yvonne Oudshoorn
Alexanderstraat 18
2514 JM Den Haag

tel: +31 (0) 70 3605735
fax: +31 (0) 70 3605817