China Info logo

Inleiding model

Heeft u een taak in China, een doel, dan zult u in de huid van de Chinees moeten kruipen. Dit doet u niet alleen met mensen die opgegroeid zijn in een andere cultuur, u doet dat ook in uw eigen land. Daar gaat u met uw kinderen ook anders om dan met uw baas. U gaat anders om met uw ouders dan met uw vrienden. U doet dat omdat u weet dat u op die manier met ze in contact kunt komen en eventueel iets van ze gedaan kunt krijgen. Onbewust waarschijnlijk, kruipt u in hun huid.

Ook bij Chinezen moet het over die interactie gaan. Daar is meer voor nodig dan weten hoe Chinezen harmonie of eerlijkheid in hun samenleving beleven. Dit alles draagt wel bij aan het opbouwen van een relatie, maar waar het om gaat is om te kijken naar mogelijkheden die u heeft om met andere mensen iets te bereiken. Het zal moeten gaan om antwoorden op vragen als: 'Wat staat me te wachten?', of 'Hoe pak ik het aan?'

Om meer over de Chinees te weten te komen heeft u een model nodig. Een model dat gebruikt wordt om naar gedrag van mensen te kijken. Het model dat ik gebruik is een stukje uit een groter model. Dit deel is gebaseerd op kenmerken die mensen over de hele wereld, in gradaties van meer of minder, bij hun geboorte meekrijgen. Een van die kenmerken is angst. Afhankelijk van de manier waarop mensen in hun eerste levensjaren opgevangen worden zal de neiging om angstig te reageren in situaties waarin men zich niet veilig voelt sterker of zwakker zijn. Om met die angst te kunnen leven hebben mensen een aantal reactiemogelijkheden, alertsystemen, in zich. De mogelijkheden om met die angst om te gaan zijn terug te vinden in de dierenwereld. Dit model biedt de Westerling de mogelijkheid na te denken hoe hij met zichzelf in zijn eigen cultuur omgaat met gevoelens van angst en onzekerheid. Het biedt hem de mogelijkheid om te kijken hoe Chinezen daarmee omgaan. Met dit model op de achtergrond kan hij kijken naar hoe hij effectief kan samenwerken met de Chinezen en omgekeerd.

Het is een praktisch model gebaseerd op de ervaring van ons psychologisch adviesbureau en een poging om menselijk gedrag voor betrokkenen duidelijk te omschrijven. Bij de deelnemers aan onze Chinadagen blijkt het een goed communicatiemiddel te zijn omdat mensen zichzelf en de ander erin herkennen.

Ga verder naar angst.