China Info logo

Yvonne Oudshoorn

Foto Yvonne Oudshoorn

Yvonne Oudshoorn is de drijvende kracht achter China Info. In 2000 schreef zij een boek over hoe westerlingen met Chinezen om kunnen gaan. Het boek is verkrijgbaar onder de titel 'Leer mij ze kennen, de Chinezen', en heeft als ondertitel: sociaal-psychologische aspecten van de Chinese samenleving.

Yvonne Oudshoorn is afgestudeerd beroepskeuzeadviseur en een groot kenner van de Chinese cultuur. Zij werkte jarenlang op het psychologisch adviesbureau W. Verschoor en Drs. J.C. Oudshoorn. Tijdens deze werkzaamheden leerde zij op professionele wijze naar mensen te kijken. Ze heeft over de hele wereld gereisd en raakte vertrouwd met uiteenlopende culturen.

In 1972 maakte ze haar eerste reis naar Oost-Azie en vanaf de grens met Hong Kong mocht ze een eerste blik werpen op het toen nog gesloten China. Ze raakte gefascineerd door het karakterschrift en studeerde enige tijd sinologie. Sinds begin jaren tachtig reist ze regelmatig naar China. Gedurende de eerste bezoeken voelde ze zich daar niet op haar gemak. Dat werd vooral veroorzaakt door de tegenstrijdigheden in het gedrag van de Chinezen.

Gesprekken met buitenlanders, die toen in China werkten maakten haar duidelijk dat die daar een moeilijke tijd doormaakten. Het onbegrip over het denken, voelen en handelen van de Chinezen was groot. De vaak negatieve kijk op de Chinezen wordt veroorzaakt door onwetendheid. Daar moest wat aan gedaan worden. Ze wilde er achter komen waarom buitenlanders die daar werkten zo'n moeite hebben in hun omgang met Chinezen. Dat ze elkaar niet begrepen was duidelijk.

Sindsdien heeft ze veel contacten opgedaan in China en daar veel mensen geinterviewd. Ook veel Chinezen die voor een kortere periode in Nederland kwamen werken of studeren, werkten hieraan mee. Ze wilde er achter komen of de manier waarop we naar Nederlanders kijken, waar ze veel ervaring mee had, ook kunnen gebruiken voor de Chinezen en daar conclusies uit trekken.

Nog steeds gaat ze zeer regelmatig naar China, bezoekt daar Westerse bedrijven, interviewt de Westerse managers en de Chinezen die voor hen werken. Ze is ervan overtuigd dat de manier van omgaan van managers met Chinezen voor het grootste deel bepalend is voor het succes van de onderneming daar.

Haar adviesbureau China Info organiseert Chinadagen voor Westerlingen en Hollanddagen voor Chinezen