China Info logo

Irritatie

Een groot deel van gedrag wordt bepaald door de cultuur waarin men leeft. Hetzelfde gedrag in een andere cultuur wordt vaak niet begrepen of op zijn best als vreemd ervaren. Als het dan ook nog zo is dat we met mensen uit die andere cultuur moeten omgaan en sterker nog, we moeten invloed uitoefenen, dan is het belangrijk dat we het gedrag van die ander kunnen begrijpen. We zullen ons moeten inleven in de ander en we zullen onszelf moeten kennen.

Waardoor ontstaat de irritatie die Westerlingen in China na verloop van tijd bekruipt? Irritaties ontstaan als u ervaart dat mensen zich gedragen op een manier die u uzelf niet toestaat. Stel dat u de neiging heeft om voor moeilijkheden te vluchten maar dit niet doet omdat u weet dat het geen gewaardeerd gedrag is. Ziet u een collega op het werk dat vluchtgedrag vertonen, dan denkt u de eerste keer: nou, nou. Gebeurt het vaker , dan wordt het al gauw: 'verrek maar'. Ligt die neiging niet zozeer aan de oppervlakte, hoeft u die vluchtneiging niet te onderdrukken, dan is het gemakkelijker te accepteren als een ander het zich toestaat. Dan raakt u er niet zo gemakkelijk door geirriteerd. Datgene waar u zelf tegen vecht, of waarvoor u een uitweg heeft gevonden door het bijvoorbeeld op een symbolische manier te beleven en het anderen regelmatig ziet doen, wekt op den duur irritatie. Als u weet hoe u in bepaalde situaties reageert en waarom u juist die keuze uit het menu gemaakt heeft, dan slaat de irritatie minder snel toe en kan zelfs voorkomen worden.

Ga verder naar cultuurinvloeden.