China Info logo

Cultuurinvloeden

Ieder mens heeft de mogelijkheid om keuzes uit hetzelfde menu te maken. Het is algemeen geldig, ook voor andere landen en culturen. Uiteraard is het niet zo dat in eenzelfde cultuur mensen allemaal hetzelfde gedragspatroon vertonen. Dat neemt niet weg dat culturen verschillende nadruk kunnen leggen op sommige keuzes en dat waarden en normen binnen bepaalde grenzen sterk uiteen kunnen lopen. Natuurlijk bestaan er individuele verschillen in reacties op onzekerheid tussen Chinezen onderling en Nederlanders onderling. Het gaat om de waardering, acceptatie van die reacties op onzekerheid in die samenleving. De waardering van bepaald gedrag is cultuur gebonden. In sommige culturen zijn bepaalde reacties chique en andere verachtelijk. Dat kan zich in de loop van de tijd natuurlijk weer wijzigen.

Ik wil niet generaliseren en zeggen dat iedere Chinees dezelfde keuzes uit het menu maakt. Ik heb het over 'de smaak van Chinezen' als een basis die helpt om de verschillen tussen culturen te kunnen begrijpen.

Ga verder naar 'de smaak van chinezen'.